میهن اسکریپت

درخواست وام صندوق شهید تندگویان

بازنشستگان محترم
امكان درخواست عضويت و درخواست وام شهيد تندگويان از طريق سامانه به صورت غيرحضوري براي شما فراهم گرديده است . كافي است وارد سامانه شويد و در بخش صندوق شهيد تندگويان بر روي درخواستهاي صندوق تندگويان كليك نموده و در صفحه اي كه ظاهر مي شود دكمه درخواست وام صندوق شهيد تندگويان را انتخاب نماييد . سيستم بررسي مي نمايد كه شما تاكنون وام دريافت نموده ايد يا خير، كافي است مبلغ وام و تعداد اقساط را وارد نمائيد . لطفاً ، قبل از فشردن دكمه ارسال كار براي كارشناس بر روي دكمه مستندات و قوانين كليك نموده تا قوانين را مطاله نمائيد. در پايان پيامكي مبني بر عضويت شما برايتان ارسال خواهد شد.