میهن اسکریپت

مشاهده وضعیت وکالت بازنشستگان و بازماندگان

بازنشستگان محترم امکان رویت وضعیت وکالت بازنشستگان و بازماندگانی که دارای وکیل می باشند در قسمت ورود به سامانه بخش اطلاعات کاربر جاری فراهم گردیده است .