میهن اسکریپت

مشاهده وضعیت بیمه های تقسیطی پارسیان و ایران

بازنشستگان محترم امکان رویت وضعیت بیمه های تقسیطی پارسیان و ایران برای بازنشستگان و بازماندگانی که بیمه نامه درخواست نموده و هزینه آن را تقسیط کرده اند در قسمت ورود به سامانه بخش اطلاعات کاربر جاری فراهم گردیده است .