میهن اسکریپت

آیا می دانید که از طریق این سامانه می توانید اطلاعات مربوط به تماس خود را ویرایش نمایید.

از قسمت کناری صفحه اطلاعات کاربر جاری را انتخاب کرده روی اطلاعات تماس بازنشسته کلیک نموده در صفحه باز شده می توانید اطلاعات را مشاهده کرده روی دکمه ویرایش اطلاعات کلیک کنید در این صفحه می توانید تمام اطلاعات به غیر از شهر را تغییر دهید و در نهایت ذخیره تغییرات را کلیک کرده و دکمه مربوط به خروج از ویرایش را بزنید.(ویدئوی آموزشی اطلاعات تماس)

برای مشاهده فیلم آموزشی مربوط به اطلاعات تماس کلیک کنید.

tamas